Obveze kvalificiranih osoba vezano za SPN i FTA

Bosna i Hercegovina je usvojila međunarodne standarde, koji se odnose na prevenciju i borbu protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, i s tim u svezi donijela je potrebne zakonske i podzakonske akte te formirala mjerodavna tijela zadužena za ovu problematiku.

Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj:47/14 i 67/16) utvrdio je obveznike primjene Zakona, gdje su između ostalih, kao obveznici utvrđeni i računovođe, revizori, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene i usluge poreznog savjetovanja pod uvjetom da te poslove obavljaju kao profesionalnu djelatnost. Ukoliko te poslove pak obavljaju unutar poslovnog subjekta, kao uposlenici, ne smatraju se obveznicima primjene Zakona, što ne isključuje njihove obveze u sklopu obveza poslovnog subjekta gdje su uposleni.

Potrebno istaknuti da neizvršavanje, nepotpuno ili nepravilno izvršavanje obveza utvrđenih Zakonom i Pravilnikom o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, broj 41/15) podložno kaznenoj i/ili prekršajnoj odgovornosti i sankcijama, ovisno od vrste prekršaja.

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRiF-FBiH) je 2019. sačinio Smjernice za računovođe, revizore i financijske radnike/djelatnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti uključujući i listu indikatora u cilju pružanje podrške članovima SRRiF-FBiH upućivanjem na njihove zakonske obveze i odgovornosti iz ove oblasti.

U nastavku su dostupne publikacije iz ove oblasti:

  1. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio prvi: Uvod u sprečavanje pranja novca za profesionalne računovođe

  2. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio drugi: Pristup zasnovan na rizicima

  3. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio treći: Osnivanje društva

  4. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio četvrti: Prijenos imovine

  5. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio peti: Porezno savjetovanje

  6. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio šesti: Privredna društva koja se suočavaju s problemima u poslovanju

  7. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio sedmi: Virtualna imovina

  8. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio osmi: Trendovi kriminala

  9. Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio deveti: Instrumenti za borbu