Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio deveti: Instrumenti za borbu

Profesionalne računovođe su ključna komponenta ekosistema sprečavanja pranja novca. Kriminalci će se uvijek pribjegavati najinovativnijim i najrizičnijim potezima kako bi stekli dobit o potom se obraćati osobama čija funkcija je da zaštite sistem, poput računovođa, da im pomognu oprati takvu protuzakonito stečenu dobit. Srećom, profesionalne računovođe raspolažu odgovarajućim instrumentima da se odupru tomu. U ovoj brošuri su nešto podrobnije obrađeni upravo ti instrumenti, tačnije detaljnija provjera klijenta i podnošenje djelotvornih prijava sumnjivih aktivnosti prema kojima će nadležni organi moći postupiti. Na njih ne treba gledati kao tek na obavezu da se ispoštuju propisi već kao na ključne elemente za otkrivanje pranja novca i zaštitu  reputacije datog računovođe ili društva za koje radi.

Godina: