Pravila i procedure provedbe testiranja kandidata u računovodstvenoj profesiji

Odlukom o kriterijima i procedurama polaganja ispita za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini broj: 3-3/20 od 10.2.2020. i Izmjene i dopune Odluke o kriterijima i procedurama polaganja ispita za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini broj:54/22 od 10.5.2022. utvrđuju se: standardni datumi, vrijeme, formati, pravila i procedure ispitivanja te kvalificiranje i imenovanje ispitivača, a vezano za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.

Između ostalog ovom odlukom je propisano je da ispiti za svaki predmet u okviru testiranja-ispita za profesionalne računovođe i revizore u BiH moraju ispunjavati kriterije i standarde kako slijedi:

(a)  Ispiti će se održavati u tjednu koji počinje drugim ponedjeljkom u mjesecu svibnju i studenom svake godine.

b)  Precizan raspored održavanja ispita za svaku godinu objavljivat će Komisija i Savez računovođa i revizora RS i Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH (entitetski Savezi) na svojim web stranicama najkasnije do kraja veljače svake godine.

c)  Ispiti će počinjati i završavati u isto vrijeme i na isti dan u cijeloj BiH.

d)  Ispiti će trajati 120 minuta za prvu razinu certifikacije (zvanje CRT) i 180 minuta za drugu i treću razinu certifikacije (zvanje CR i OR).

e)  Od kandidata se zahtijeva da se pojave 30 minuta (ali ne više od 60 minuta) ranije, kako bi ih se mogla izvršiti registracija i odrediti raspored sjedenja.

f)  Nije dozvoljeno da kandidati zadrže ispitna pitanja nakon što završe sa pisanjem ispita.

      Sadržaj ispita (pitanja, zadaci, eseji) vlasništvo je KomisijeStrogo je zabranjeno: kopirati, fotografirati, snimati ili reproduciratina bilo koji način, sadržaj ispita tijekom trajanja ispita ili neposredno po završetku pisanja ispita.

g)  Kandidatima nije dozvoljeno unošenje bilo kakvog papira za bilješke na ispit, ili da nakon ispita zadrže bili kakav papir sa bilješkama koji im je dat tijekom ispita, čak i ako dati papir nije korišten ili je samo djelomično iskorišten.

h)  Mobilni telefoni, laptop računari, pametni satovi, kamere, slušalice ili bilo kakav drugi elektronički komunikacijski uređaj s funkcionalnošću pametne tehnologije na listi su zabranjene opreme na ispitu.

i) Ni jednom kandidatu ne smije se dozvoliti napuštanje ispita prije nego što prođe 60 minuta od početka ispita. Svaki kandidat koji zahtijeva da izađe ranije, automatski dobiva neprolaznu ocjenu

j)  Kandidatima neće biti dozvoljeno da međusobno razgovaraju, komuniciraju u ispitnim dvoranama tijekom ispita. Bilo koji pokušaj od strane kandidata da prepisuje, razgovara ili komunicira bilo s kim osim s ovlaštenom osobom od strane Saveza, ako kod kandidata budu pronađeni nedopušteni predmeti i radnje koji su navedeni pod f), g), h), l) ovog članka rezultirat će: udaljavanjem s ispita, ne polaganjem ispita te zabranom polaganja ispita u naredna dva ispitna roka

k)  Prije, tijekom i nakon ispitivanja nije dopušteno ponašanje koje će ometati ostale kandidate. Ispitni tim će izvijestiti Komisiju i entitetske Saveze o neprikladnom ponašanju.

l) Kandidatima će se dozvoliti da na ispit donesu i koriste bezvučne i bežične kalkulatore. Kalkulatori s alfa-numeričkom tastaturom i grafičkim prikazima su međutim zabranjeni.

m) Detaljna lista ostalih ispitnih pravila bit će dostupna kandidatima na web stranicama Komisije i entitetskih Saveza, ali i izvješena u ispitnim dvoranama.

n)  Entitetski Savezi će, nakon što prođe 30 dana od završetka tjedna u kojoj je održan ispit, postaviti ispitna pitanja na internet ili ih na drugi način učiniti dostupnima kandidatima i institucijama za obuku.

Registracija kod entitetskih Saveza, naknade za polaganje ispita

(1) Osobe koje žele polagati ispite moraju se registrirati kao kandidati kod entitetskog Saveza do 30.3. za ispitni rok u mjesecu svibnju, odnosno do 30.9. za ispitni rok u studenom. 

(2) Način registracije i potrebna dokumentacija dostupna je na web stranicama entitetskih Saveza. 

(3) Visinu naknade za polaganje ispita određuje Komisija.

(4) Naknada za ispit ne može se vratiti ili prenijeti. 

(5) Ispiti će se održavati prvenstveno u odobrenim ispitnim centrima u: Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, a po potrebi i u drugim ispitnim centrima. Entitetski Savezi će detalje vezane za ispitne centre, zajedno s uputama, smjernicama i ostalim relevantnim informacijama za kandidate učiniti dostupnima putem svojih web stranica.