Istrage i disciplina

Svaki član računovodstvene i srodnih profesija (djelatnosti) je dužan postupati u skladu s principom profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje koji iziskuje da: 

  1. stječe, održava i razvija razinu profesionalnog znanja, vještina i kompetencija koja je potrebna da bi klijent ili organizacija koja ga zapošljava dobili kompetentnu profesionalnu uslugu zasnovanu na važećim propisima i profesionalnim standardima; i 
  2. marljivo obavlja svoje poslove sukladno primjenjivim profesionalnim standardima, etičkom kodeksu i važećim propisima.

Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti uređuje se pitanje: disciplinske odgovornosti članova Saveza, nadležnosti, organizacija i sastav disciplinske komisije, postupak pred disciplinskom komisijom, disciplinske mjere, izvršenje disciplinskih mjera, obnova postupka kao i ostala pitanja bitna za vođenja disciplinskog postupka, utvrđivanje odgovornosti člana Saveza i izricanje disciplinske mjere.

Napomena:

Popunjena online forme "Prijave za pokretanje disciplinskog postupka" isključivo je informativnog karaktera. Predmet razmatranja je samo vlastoručno potpisana prijava koja je poslana s relevantnim dokazima na adresu Saveza.

Fizička osoba (Prijava za pokretanje disciplinskog postupka)

Dodaj datoteku
One file only.
8 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, rar, zip.

Gospodarski subjekt (Prijava za pokretanje disciplinskog postupka)

Dodaj datoteke
Maximum 5 files.
8 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, rar, zip.