Kontinuirani profesionalni razvoj

Cilj Saveza je da njegovi članovi - profesionalne računovođe i pripadnici srodnih profesija razvijaju i održavaju svoju kompetentnost kroz kontinuirani profesionalni razvoj (KPR) koji je nužan, u javnom interesu, kako bi se pružile usluge visoke kvalitete u ispunjavanju potreba klijenata, poslodavaca i drugih zainteresiranih strana. 

KPR se obavlja u obliku individualne i formalizirane/organizirane angažiranosti. 

Individualno učenje i razvoj se ogleda kroz osobnu angažiranost pojedinca da proširi i unaprijedi svoje znanje.

Formalizirano/organizirano učenje i razvoj se realizira sudjelovanjem u organiziranim programima KPR (seminari, savjetovanja, tečajevi, radionice, simpoziji, kongresi i dr.), u organizaciji Saveza ili koji su kao program KPR prethodno priznati i odobreni od Saveza.

Svaki član računovodstvene i srodnih profesija (djelatnosti) dužan je ispuniti kriterij KPR u trajanju od najmanje 120 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica tijekom svakog trogodišnjeg pomjerajućeg razdoblja, odnosno najmanje 40 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica godišnje, kao jedan od uvjeta za dobivanje i važenje licence. 

Nositelj profesionalnog zvanja OR obvezan je na trogodišnjoj razini ostvariti 50% sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica organizirane KPR iz oblasti revizije, uključujući i kontrolu kvalitete, a nositelj profesionalnog zvanja OP obvezan je na razini kalendarske godine ostvariti 50% sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica organizirane KPR iz oblasti procjene ekonomske vrijednosti poduzeća.

Više informacija je dostupno: