Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH

SRRiF-FBiH je nevladino, neprofitno, strukovno udruženje certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora, certificiranih računovodstvenih tehničara, ovlaštenih procjenitelja kao i ostalih knjigovodstvenih, računovodstvenih, revizijskih, financijskih djelatnika i drugih srodnih zanimanja u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Više o nama

Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH
Članovi Saveza

Certificirani članovi Saveza

Poštovani članovi ukoliko želite pristupiti svom profilu 
koji sadrži podatke npr.: o pohađanju KPR, financijskim obvezama,
i ostalim informacijama prijavite se putem sljedećeg linka
Na e-mail koji je član prijavio Savezu poslani su pristupni podatci u sječnju/januaru 2022. preko kojih se može pristupiti profilu.

Prijava za članove

 

Postani član - kandidati

Postani član - kandidati

Poštovani članovi, sa svojim pristupnim podatcima
možete se prijaviti na portal za prijavu ispita

Prijava ispita

 

Edukatori

Ovlašteni pružatelji KPR

Pristup je omogućen samo ovlaštenim pružateljima 
organiziranih oblika KPR

Prijava za edukatore

Najčešća pitanja i odgovori

Na koji način se mogu prijaviti za polaganje ispita u svezi stjecanja zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Osobe koje žele polagati ispite moraju se registrirati kao kandidati kod entitetskog Saveza do 30.3. za ispitni rok u mjesecu svibnju/maju, odnosno do 30.9. za ispitni rok u studenom/novembru. 
Online registracija novih kandidata uključujući i dostavu traženih dokumenata počinje od 2.3. za ispitni rok u mjesecu svibnju/maju, odnosno od 1.9. za ispitni rok u studenom/novembru. 

Koji su uvjeti za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Kandidati (buduće profesionalne računovođe) moraju ispunjavati uvjete u pogledu stručne spreme, praktičnog iskustva, obuke i testiranja koje utvrđuje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, a koji su usklađeni s odgovarajućim standardima i smjernicama IFAC-a.
Uvjeti za stjecanje profesionalne kvalifikacije certificirani računovođa (CR) definirani su točkom 2. Odluke o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini br. 186-6/19 od 4.11.2019. (dalje: Odluka).
Također, istom Odlukom i to točkom 3. propisani su uvjeti za stjecanje profesionalne kvalifikacije Ovlašteni revizor (OR), a točkom 1. Odluke utvrđuju se uvjeti za stjecanje profesionalnoga zvanja certificirani računovodstveni tehničar.
Više informacija je dostupno u sljedećem dokumentu  Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini br. 186-6/19 od 4.11.2019

Koliko puta godišnje se održavaju ispiti za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji?

Ispiti se održavaju dva puta godišnje i to u tjednu koji počinje drugim ponedjeljkom u mjesecu svibnju/maju i studenom/novembru svake godine. 
Precizan raspored održavanja ispita objavljuju Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i entitetski Savezi na svojim web stranicama najkasnije do kraja veljače/februara svake godine. 

Koji su uvjeti za stjecanje zvanja ovlašteni procjenitelj?

Uvjeti za stjecanje profesionalnoga zvanja Ovlašteni procjenitelj definirani su člancima 7. i 8. Uredbe o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala („Službene novine Federacije BiH“, br.70/13).

Standardi

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći dionicima da razumiju zahtjeve Međunarodnog revizijskog standarda (MRevS-a) 220 (izmijenjeno izdanje), Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja, i da primijene standard na predviđeni način.


Osobe iz prakse su dužne uspostaviti sisteme upravljanja kvalitetom osmišljene i uvedene u skladu s MRevS-om 220 (izmijenjeno izdanje),  do 15. decembra/prosinca, 2022. godine.


Ovom publikacijom se ne vrše bilo kakve izmjene, odnosno ne zamjenjuje MRevS 220 (izmijenjeno izdanje),  niti Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom (MSUK) 1 i 2, koji su svi obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje standarda.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći dionicima da razumiju zahtjeve Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom (MSUK-a) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge, i da ga primijene na predviđeni način.

Društva su dužna uspostaviti sisteme upravljanja kvalitetom osmišljene i uvedene u skladu s MSUK- om 1 do 15. decembra/prosinca, 2022. godine.

Ovom publikacijom se ne vrše bilo kakve izmjene, odnosno ne zamjenjuje Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, koji je obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje tog standarda.

Ovo izdanje zamjenjuje verziju istoimene publikacije izdanu u junu/lipnju 2021. godine.

Ovaj neobavezujući Vodič kroz prvu primjenu može pomoći osobama iz prakse da razumiju i zadovolje zahtjeve Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom (MSUK-a) 2, Provjere kvalitete izvršenja angažmana. On će pomoći društvima i osobama iz prakse da uspješno planiraju i provedu dane standarde do datuma stupanja na snagu, odnosno 15. decembra/prosinca, 2022. godine.

Vodičem se ne vrše bilo kakve izmjene niti zamjenjuju Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom
(MSUK-ovi), koji su obavezujući. Čitanje publikacije ne predstavlja zamjenu za čitanje tih standarda.

Ovaj set brošura o upravljanju kvalitetom je zamišljen kao vid praktične podrške malim društvima kod primjene MSUK-a 1 i s njim povezanih standarda te izmjena i dopuna standarda. Ovo je prva od tri brošure čiji cilj je pružiti natuknice i smjernice za primjenu standarda u praksi.