Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio peti: Porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje je jedna od usluga koje računovođe najčešće pružaju, te moraju biti svjesne i paziti na različite načine na koje se te usluge mogu zloupotrijebiti za pranje novca. Strukturiranje poreza se može iskoristiti za prikrivanje protuzakonito stečene dobiti ili za utaju poreza na zakoniti prihod. Računovođe koje pružaju usluge savjetovanja o postupanju prema poreznim propisima mogu otkriti da njihovi klijenti žele prikazati lažnu zaradu ili imovinu.

Godina: