Sustav kontrole kvalitete

Kontrola, odnosno nadzor i provjera kvalitete rada pravnih osoba i poduzetnika koji pružaju profesionalne knjigovodstvene i računovodstvene usluge, obavlja se sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, uvažavajući međunarodne standarde za osiguranje kvalitete i dobre prakse, a po pravilima, procedurama i postupcima propisanim aktima Saveza s ciljem provjere usklađenosti sa profesionalnim i etičkim standardima, tj. pravilima struke i načelima profesionalne etike utvrđenim Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe izdanim od strane International Ethics Standards Bord of Accountants (IESBA).

Više informacija je dostupno u Pravilniku o kontroli kvalitete rada pravnih lica i poduzetnika koji pružaju profesionalne knjigovodstvene i računovodstvene usluge, kojim se utvrđuje sadržaj i opseg nadzora i provjere tj. kontrole kvalitete rada pravnih lica i poduzetnika koji pružaju profesionalne knjigovodstvene i računovodstvene usluge, uključujući i metodologiju vršenja nadzora od strane Saveza, mjere i postupke u vezi s tim, organe zadužene za nadzor kvalitete, kao i druga pitanja u vezi s kontrolom kvalitete rada.

U nastavku su dostupne publikacije iz ove oblasti: