MSUK 2 - Pregledi kvalitete angažmana, Upravljanjem kvalitetom za društva koja obavljaju revizije ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge

Godina:
Preuzmi datoteku:

MSUK2_Prirucnik2020_.pdf