O nama

SRRiF-FBiH je nevladino, neprofitno, strukovno udruženje certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora, certificiranih računovodstvenih tehničara, ovlaštenih procjenitelja kao i ostalih knjigovodstvenih, računovodstvenih, revizijskih, financijskih djelatnika i drugih srodnih zanimanja u Federaciji Bosni i Hercegovini.


SRRiF-FBiH djeluje u funkciji:

  • razvoja računovodstvene, revizijske, financijske struke i ostalih srodnih struka
  • promoviranja te održavanja najviših standarda profesionalne kompetencije
  • osiguranja kvalitetnih usluga za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svojih članova u smislu potrebnih kvalifikacija, stručne obuke, certificiranja i licenciranja, te obavljanja drugih poslova i aktivnosti iz djelokruga profesionalnog računovodstvenog tijela

Osnovni zadaci SRRiF-FBiH su:

  • radi na prijevodu, objavi i podizanju svijesti o važnosti implementacije standarda kao i svih pratećih uputa, objašnjenja i smjernica Medunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants - IFAC) i Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board - IASB) i drugih nadležnih tijela
  • osiguravanje stručne obuke, testiranja i certificiranja svojih članova, kao i licenciranja sukladno standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti
  • osiguravanje kontinuiranog profesionalnog razvoja profesionalnih računovođa
  • provođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti profesionalnog računovodstvenog tijela

14.12. 2021. Savez je postao institucionalni član Vijeća za međunarodne standarde procjene (eng. International Valuation Standards Council- IVSC).  IVSC je globalna organizacija s preko 170 članica. Vjerujemo da ćemo i kroz članstvo u ISCV-u unaprijediti kredibilitet i povjerenje javnosti u procjeniteljsku profesiju. Uvažavajući razne razloge za vršenje procjene, kao što su: financijsko izvještavanje, oporezivanje, kreditiranje ili prodaja imovine, pouzdane procjene su ključne jer pridonose financijskoj stabilnosti i održivom gospodarskom rastu.

Od 16.11.2016. godine SRRiF-FBiH je postao punopravni član IFAC-a. 
Kroz članstvo u IFAC-u, SRRiF-FBiH, promiče misiju IFAC-a odnosno služenje javnom interesu kroz jačanja svjetske računovodstvene profesije i pridonošenje razvoju jakih međunarodnih ekonomija uspostavljanjem i promoviranjem privrženosti visoko kvalitetnim profesionalnim standardima, potpomaganju međunarodnog ujednačavanja takvih standarda i iznošenjem problematike koja je u javnom interesu gdje je profesionalna stručnost najrelevantnija.

16.12.2015. godine postao je punopravni član FEE/AE (Federation of European Accountants / Accountancy Europe) Federacije europskih računovođa. FEE je profesionalna asocijacija koju čine profesionalna računovodstvena tijela iz europskih zemalja. Ima za cilj razvijati računovodstvenu profesiju kako bi profesionalne računovode svojim radom doprinijele učinkovitosti europskog gospodarstva.