Redukcija ispita

Osobe koje su završile odgovarajuće znanstvene ekonomske fakultete iz oblasti: računovodstva, poslovnih financija ili revizije imaju mogućnost biti oslobođenje od polaganja određenog broja ispita s ciljem stjecanja profesionalnog zvanja certificirani računovođa i ovlašteni revizor uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku redukcije ispita za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini broj: 186/7-19 od 4.11.2019.

Zahtjev za redukciju ispita podnosi dva puta godišnje, do kraja veljače odnosno do kraja kolovoza. Komisija za računovodstvo i reviziju BiH (dalje: Komisija) je obvezna po zahtjevima zaprimljenim do kraja veljače odlučiti do kraja ožujka, odnosno do kraja rujna, po zahtjevima zaprimljenim do kraja kolovoza. 

Zahtjev za redukciju ispita, zajedno s dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta utvrđenih aktima Komisije dostavlja se u sjedište Saveza putem pošte, uz obvezu popunjavanja on-line obrasca Zahtjeva za redukciju ispita koja se nalazi u nastavku.

Zahtjev za redukciju ispita

U nastavku su ostali relevantni akti iz ove oblasti: