Uvjeti za stjecanje zvanja u procjeniteljskoj profesiji

Uvjeti za stjecanje profesionalnoga zvanja Ovlašteni procjenitelj definirani su člancima 7. i 8. Uredbe o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala („Službene novine Federacije BiH“, br.70/13).