Obavijest o izdavanju certifikata i licenci, redukcija ispita

Kandidati koji su ispunili uvjete za izdavanje certifikata za zvanje: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR) te licenci za zvanje CRT i CR dužni su podnijeti odgovarajuće zahtjeve koji su dostupni na sljedećem linkovima:

Zahtjev za izdavanje certifikata za OR

https://www.srr-fbih.org/zahtjev-za-izdavanje-certifikata-za-or-631

Zahtjev za izdavanje certifikata za CR

https://www.srr-fbih.org/zahtjev-za-izdavanje-certifikata-za-cr

Zahtjev za izdavanje certifikata za CRT

https://www.srr-fbih.org/zahtjev-za-izdavanje-certifikata-za-crt

Zahtjev za izdavanje certifikata za CR ili CRT

https://www.srr-fbih.org/zahtjev-za-izdavanje-licence-za-crt-ili-cr

Zahtjevi se podnose u roku od 7 (sedam) dana od ispunjena uvjeta za izdavanje certifikata i/ili licence. Isti se s pripadajućem dokumentacijom dostavljaju na email  [email protected]

Unutar samih zahtjeva navedena je dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev.

Ukoliko su neki ispiti odobreni u postupku redukcije ispita, naknada za odobrene ispite plaća se u roku od 7 (sedam) dana od primitka Odluke o redukciji ispita.

Uplata se vrši na sljedeće račune:

UniCredit Bank BH

broj: 3381002202148245

Sparkasse Bank BH

broj:1990490058318678

s naznakom imena i prezimena člana, broja Odluke po kojoj je odobrena redukcija ispita.