Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio treći: Osnivanje društva

Pomoć kod osnivanja društava (i zaklada) je jedna od usluga profesionalnih računovođa koje su najpodložnije rizicima pranja novca. U ovoj brošuri se podrobnije obrađuju načini na koje profesionalne računovođe mogu primijeniti pristup zasnovan na rizicima u postupku osnivanja društva, prepoznati najčešće znake upozorenja i procijeniti kada je najbolje ne prihvaćati takvog klijenta i/ili prijaviti sumnjivo postupanje.

Godina: