Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio drugi: Pristup zasnovan na rizicima

Kao pripadnici profesije koja djeluje u službi javnog interesa, profesionalne računovođe igraju značajnu ulogu u sprečavanju pranja novca. Da bi bili učinkoviti u tome, oni moraju poznavati rizike pranja novca u zemljama u kojima rade, kod usluga koje pružaju i klijenata kojima pružaju te usluge. U ovoj brošuri se istražuju osnovni elementi pristupa profesionalnih računovođa sprečavanju pranja novca zasnovanog na rizicima.

Godina: