Set brošura o upravljanju kvalitetom: Primjena u malim društvima Dio II: Izrada detaljnog plana realizacije

Ovo je druga od tri brošure čiji cilj je pomoći malim i srednjim praksama u provođenju standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne revizijske i standarde izražavanja uvjerenja /engl. skr. IAASB/. Ona Vam nudi postupni pristup za utvrđivanje ciljeva u pogledu kvalitete, procjenjivanje rizika po kvalitetu, prepoznavanje već uspostavljenih, odnosno osmišljavanje novih odgovara na te rizike, kao i za uvođenje, dokumentiranje i komunikaciju o Vašem sistemu upravljanja kvalitetom.
Pored toga, brošura:

  • oslovljava pojedine komponente IAASB-ovog Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge;
  • daje uzorak studije slučaja kojom se ilustrira prelazak s ranijeg IAASB-ovog standarda kontrole kvalitete, tj. Međunarodnog standarda kontrole kvalitete 1, Kontrola kvalitete za društva koja provode reviziju, uvide u financijske izvještaje i druge angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno pružaju druge srodne usluge;
  • pruža više alata za dokumentiranje pitanja kao što su neovisnost, prihvatanje i produžavanje odnosa s klijentima i određenih angažmana, resursi i eksterne konsultacije, te kontrolnu listu za provjere kvalitete izvršenja angažmana.

Prva brošura iz seta se bavila promjenom načina razmišljanja kakvu nalažu novi standardi i stavljanjem težišta na upravljanje umjesto na kontrolu kvalitete. Treća brošura, čije izdavanje se očekuje do kraja ove godine, će se ticati praćenjem stanja i otklanjanjem uočenih nepravilnosti. Brošure su dodatak zbirki resursa koje je Međunarodna federacija računovođa /engl. skr. IFAC/ učinila dostupnima putem internet stranice ifac.org/qualitymanagement, uključujući webinare, članke i video klipove.

Godina: