Osnove: Sprečavanje pranja novca, Dio sedmi: Virtualna imovina

Pod „virtualnom imovinom“ se podrazumijeva široka kategorija imovine zasnovane na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija /engl. Distributed Ledger Technology – DLT/. DLT omogućava da se podaci pohrane na više lokacija („decentraliziraju“) u sklopu zajedničke mreže, time dopuštajući svim korisnicima mreže da utvrde vlasništvo i prenesu virtualnu imovinu, poput bitcoina. Virtualnu imovinu odlikuju jedinstvene karakteristike, prednosti i nedostaci u odnosu na tradicionalnu imovinu i plaćanje. Profesionalne računovođe se moraju informirati o načinima na koje osobe koje peru novac i financiraju terorističke aktivnosti mogu zloupotrijebiti te karakteristike da nabave, prenesu i pohrane vrijednost i to najčešće izvan okvira financijskog sistema, prikrivajući porijeklo ili odredište sredstava.

Godina: