Odluka o davanju suglasnosti za vršenje obuke kandidata iz računovodstvene profesije u BiH za ispitne rokove svibanj/maj i studeni/novembar 2024.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je dala suglasnost za pružanje usluga obuke kandidatima za stjecanje zvanja iz računovodstvene profesije izvođačima u nastavku i to sukladno Javnom pozivu za iskazivanje interesa pružanja usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije za ispitne rokove svibanj/maj i studeni/novembar 2024., koji je dostupan na web stranici Komisije.

Obuku kandidata za sve predmete i sve tri razine zvanja mogu obavljati:

  1. Finconsult d.o.o. Tuzla,
  2. Finrar d.o.o. Banja Luka,
  3. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
  4. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ i
  5. Internacionalni univerzitet Travnik