MSFI - 10 Konsolidirani finansijski izvještaji

MSFI 10 utvrđuje načela za prezentiranje i pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja kada subjekt kontrolira jedan ili više drugih subjekata. Standard:

  • zahtijeva od subjekta (matice) koji kontrolira jedan ili više drugih subjekata (zavisnih društava) da prezentira konsolidirane financijske izvještaje; 
  • definira načelo kontrole i utemeljuje kontrolu kao osnovu za konsolidaciju; 
  • definira kako primijeniti načelo kontrole da bi se utvrdilo da li investitor kontrolira subjekt u koji je izvršeno ulaganje te ima li stoga obvezu konsolidirati subjekat u koji je izvršeno ulaganje; 
  • navodi računovodstvene zahtjeve za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja; i 
  • definira investicijski subjekt i definira iznimku konsolidacije određenog zavisnog društva investicijskog subjekta. 

Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji u kojima su imovina, obveze, vlasnički udio, dobit, troškovi i novčani tijekovi matice i njezinih zavisnih društava prikazani kao izvještaji jednog privrednog subjekta. 

 

Godina: