MRS-26 Računovodstvo i izvještavanje o penzijskim planovima

MRS 26 propisuje minimalni sadržaj finansijskih izvještaja penzionih planova. Finansijski izvještaji plana definiranih primanja trebaju sadržavati: 

  • izvještaj koji prikazuje neto imovinu raspoloživu za primanja, aktuarsku sadašnju vrijednost obećanih penzija, pri čemu je potrebno napraviti razliku između stečenih i nestečenih primanja, i nastali višak ili manjak; ili
  • izvještaj o neto imovini raspoloživoj za primanja, koji sadrži bilješku u kojoj se objavljuje aktuarska sadašnja vrijednost obećanih stečenih i nestečenih penzija, il
Godina: