MRS-19 Primanja zaposlenih

MRS 19 propisuje računovodstvo za sve vrste primanja zaposlenih, osim plaćanja temeljenih na dionicama u odnosu na koje se primjenjuje MSFI 2. Primanja zaposlenih su svi oblici naknada koje subjekt daje u zamjenu za usluge koje pružaju zaposleni ili za prekid radnog odnosa. Standard zahtijeva da subjekt prizna:

  • obavezu, kada je zaposleni pružio uslugu u zamjenu za primanja koja će mu biti isplaćena u budućnosti; i 
  • rashod, kada subjekt troši ekonomsku korist koja proizilazi iz usluge koju je zaposleni pružio u zamjenu za svoja primanja.
Godina: