Izmjene, ograničenja ili izmirenja plana (Izmjene i dopune MRS-a 19)