MRS-12 Porezi na dobit

MRS-om 12 se propisuje računovodstvo poreza na dobit. Porezi na dobit obuhvataju sve domaće i strane poreze koji su zasnovani na oporezivoj dobiti. 

Tekući porez za tekući i prethodne periode se, u iznosu koji nije plaćen, treba priznati kao obaveza. Prekoračenje uplate tekućeg poreza se treba priznati kao imovina. Tekuće porezne obaveze (imovinu) za tekući i ranije periode trebaju mjeriti po iznosu za koji se očekuje da će se platiti poreznim vlastima (odnosno povratiti od njih), primjenjujući porezne stope (i porezne propise) koje su bile na snazi ili su suštinski važile na kraju izvještajnog perioda. 

MRS 12 nalaže da subjekt odgođenu poreznu obavezu, odnosno (ovisno o određenim uvjetima) odgođenu poreznu imovinu prizna za sve privremene razlike, uz nekoliko izuzetaka. Privremene razlike su razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveze u izvještaju o finansijskom položaju i njihove porezne osnovice. Porezna osnovica imovine ili obaveze je iznos pripisiv toj imovini ili obavezi za porezne svrhe. 

Do nastanka odgođene porezne obaveze dolazi ako će subjekt platiti porez ako nadoknadi knjigovodstvenu vrijednost druge imovine ili obaveze. Odgođena porezna imovina nastaje ako: 

  • će subjekt platiti manje poreza ako nadoknadi knjigovodstvenu vrijednost druge imovine ili obaveze; 
  • subjekt ima neiskorištene porezne gubitke ili neiskorištene porezne olakšice.
Godina:
Preuzmi datoteku:

MRS 12 Porezi na dobit.rar