Izmjene i dopune MRS 12- Odgođeni porezi povezani sa imovinom i obavezama proisteklim iz pojedinačnih transakcija, objava 10.2.2023.