JAVNI POZIV ZA STJECANJE PROFESIONALNIH ZVANJA CR I CRT U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI U BIH

Ispitni rok 14.-18.11.2022.

 

I.

Kandidati za stjecanje profesionalnih zvanja: certificirani računovođa (CR) i certificirani računovodstveni tehničar (CRT), a koji su od ranije registrirani putem online aplikacije, potrebno je da učine sljedeće:

II.

Kandidati koji se prvi put prijavljuju za stjecanje profesionalnih  zvanja CRT i CR  kao i kandidati koji su se ranije prijavili ili su izlazili na ispite za navedena zvanja, a nisu registrirani putem  online aplikacije dužni su napraviti sljedeće:

1. Izvršiti registraciju putem aplikacije - najkasnije do 30.9.2022.  https://app.srr-fbih.org/ (Pogledaj upute) 

2. Ispuniti profil s osnovnim podacima i učitati/priložiti tražene dokumente (diplomu o završenom obrazovanju, osobnu/ličnu iskaznicu i potvrdu o praktičnom iskustvu) kroz online sustav (Pogledaj upute)

Upisani podaci na korisničkom profilu kao i  priložena dokumentacija bit će pregledana od strane Saveza i ako ista bude odobrena stići će obavijest na e-mail korisnika da se može pristupiti prijavi ispita. 

U nastavku su upute za prijavu ispita (Pogledaj upute)  

Rok za prijavu i uplatu ispita je 24.10.2022. (Pogledaj točku III.) 

Osim navedenog, novi kandidati trebaju učiniti sljedeće

IzlistatiI/isprintati detalje registracije (doći će na e-mail korisnika)

Dostaviti putem pošte:

  • Izlistane detalje registracije;
  • Ovjerenu presliku diplome o završenom školovanju;
  • Potvrdu poslodavca o odgovarajućem praktičnom iskustvu;
  • Dokaz o uplati članarine za 2022. godinu u iznosu od 50,00 KM

Ranije navedenu dokumentaciju potrebno je poslati zaključno s danom 5.10.2022. na adresu:

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH
Kneza Višeslava b.b, PP 132, 88000 Mostar


s naznakom: prijava za stjecanje zvanja CR ili CRT 

Pristigla dokumentacija se ne vraća.

Napomene:

  • Inozemne diplome o stjecanju školske spreme moraju biti nostrificirane u BiH, osim diploma stečenih na teritoriji zemalja bivše SFRJ do 27. 4. 1992. 
  • Potrebno završeno formalno obrazovanje i praktično iskustvo propisani su Odlukom u uvjetima stjecanja zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH broj 186-6/19.
  • Sukladno točci 2.2.1. Odluka o uvjetima stjecanja zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH broj 186-6/19 osobe pod točkama 2.1a), 2.1b), 2.1c), 2.1d), 2.1e) ove odluke, a koje su stekle akademsku diplomu iz oblasti računovodstva, revizije ili poslovnih financija ne polažu predmet Poslovno pravo i porezi. Potrebno je dostaviti dokaz da je osoba stekla akademsku diplomu iz oblasti računovodstva, revizije ili poslovnih financija. Kao dokaz služi ovjerena kopija diplome ako je na istoj naveden traženi smjer, dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove.
  • Praktično iskustvo može se stjecati prije, tijekom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-stručno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u svezi s praktičnim iskustvom.

III.

Sukladno Instrukciji o uvjetima polaganja ispita broj: 53-1/22 od 10.5.2022. , između ostalog, propisano je da ispitu može pristupiti samo kandidat s dokazom o uplati članarine entitetskom Savezu i naknade za ispit, a koji se pravovremeno prijavio za polaganje ispita i izvršio uplate.

Visina naknade za polaganje ispita i rokovi za uplate

Cijena polaganja je 200,00 KM po pojedinačnom predmetu i uplaćuje se na transakcijske račune Saveza 24.10.2022., a koji su otvoreni kod:

UniCredit Bank BH
Broj:3381002202148245  i 
Sparkasse Bank BH
Broj: 1990490058318678

s naznakom imena, prezimena i adrese osobe koja polaže ispite.

ooxWord://word/media/image6.jpegVisina i rok za uplatu članarine

Članarina za 2022. iznosi 50,00 KM te se također uplaćuje na ranije navedene uplatne račune do  1.10.2022. s naznakom članarina za kandidate uključujući ime i prezime kandidata. 

Osobe koje su uplatile članarinu za 2022.  prilikom podnošenja zahtjeva za redukciju ispita nisu dužne ponovno uplaćivati članarinu, obzirom da ista vrijedi za cijelu godinu. 

Sve navedene uplate će biti evidentirane u online sustav najkasnije u roku od 5 dana od dana uplate. Po obradi i evidentiranju uplata, u sustavu će biti vidljivo polje s označenim uplatama za ovaj ispitni rok.

IV.

Ukoliko kandidati žele odgoditi uplaćeni ispit to mogu učiniti osobno u korisničkom profilu najkasnije do 24.10.2022.

Sve naknadne odgode ili ne dolazak na ispit moraju se pravdati sukladno Instrukciji o uvjetima polaganja ispita broj: 53-1/22 od 10.5.2022. u protivnom uplate će se smatrati iskorištenim.

V.

Nepravovremeno dostavljena dokumentacija (za nove kandidate) i izvršene uplate nakon roka neće se uzeti u razmatranje, odnosno kandidati neće moći pristupiti polaganju ispita.

U Mostaru, 14. 9. 2022.