Statut Saveza računovođa, revizora i finansijskih/financijskih radnika/djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine