SIC-7 Uvođenje eura

SIC tumačenje 7 pojašnjava na koji način subjekti trebaju prevesti iznose iz svojih financijskih izvještaja onda kada njihovu funkcionalnu valutu zamijeni euro. 

 

Godina:
Preuzmi datoteku:

Uvodenje eura.pdf