SIC-31 Prihod – nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15)

Godina: