SIC-25 Porez na dobit – promjene u poreskom statusu subjekata ili njegovih dioničara

SIC tumačenje 25 pojašnjava da tekuće i odgođene porezne posljedice promjene u poreznom tretmanu subjekta ili njegovih dioničara subjekt treba priznati u dobit ili gubitak razdoblja u kojem nastane promjena. Te posljedice ne treba priznavati direktno u kapital.

 

Godina: