SIC-10 Državna pomoć – bez određene povezanosti s poslovnim aktivnostima

SIC tumačenjem 10 se pojašnjava da državnu pomoć subjektima namijenjenu za poticanje ili dugoročnu potporu poslovnih aktivnosti u određenim regijama ili djelatnostima treba obračunavati kao državnu potporu iz djelokruga MRS-a 20. U skladu s tim, takvu potporu ne treba izravno priznati u kapital čak i ako ne podrazumijeva ni jedan od uvjeta koji se konkretno tiču poslovnih aktivnosti subjekta. 

 

Godina: