Prezentacija finansijskih izvještaja, februar/veljača 2021.