Odluka o visini i roku za uplatu članarine za 2020. godinu