Odluka o usvajanju novih syllabusa za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH na 156. sjednici održanoj 28.12.2023. donijela je Odluku o usvajanju novih syllabusa za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH. Usvojeni syllabusi primjenjuju se od ispitnog roka u maju/svibnju 2024.