Obavijest u svezi polaganja pisanog ispita za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj