OBAVIJEST U SVEZI IZDAVANJU CERTIFIKATA ZA PROFESIONALNO ZVANJE CR I OR