Obavijest oko izdavanju certifikata i licenci kandidatima u postupku redukcije ispita

Kandidati u postupku redukcije ispita, a koji ispunjavaju uvjete da im se izda certifikat i licenca, dužni su u roku od  15 dana od ispunjena uvjeta podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata i licence.

Obrasci zahtjeva dostupni su na sljedećim linkovima:

• Zahtjev za izdavanje certifikata za OR 

Zahtjev za izdavanje certifikata za CR

Zahtjev za izdavanje licence za CR

 

Zahtjev s pripadajućim dokumentima se dostavlja na e-mail Saveza [email protected]

Licenciranje ovlaštenih revizora u nadležnosti je Federalnog ministarstva financija i isto je regulirano Pravilnikom o načinu i uvjetima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju („Službene novine FBiH“, broj 28/21).