Obavijest o održavanju pisanog ispita za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj