Obavijest o održavanju komisijskog ispita za profesionalno zvanje Ovlašteni procjenitelj