Obavijest kandidataima za stjecanje profesionalnih zvanja u računovodstvenoj profesiji-ispitni rok maj/svibanj 2024.

Poštovani  kandidati  za  stjecanje  profesionalnih  zvanja  u  računovodstvenoj  profesiji  u  BiH  u
nastavku su  informacije koje se odnose na:  raspored sjedenja  te  obvezu postupanja  sukladno
Instrukciji  o  uvjetima  polaganja  ispita  broj:  53-1/22  od  10.5.2022.  (Instrukcija)  kao  i  ostalim
relevantnim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.