MSFI - 8 Poslovni segmenti

MSFI 8 nalaže subjektima čijim se dužničkim ili vlasničkim instrumentima trguje na javnom tržištu da objave informacije koje omogućuju korisnicima njihovih financijskih izvještaja da ocijene prirodu i financijske učinke različitih poslovnih aktivnosti kojima se subjekt bavi i različitih ekonomskih okruženja u kojima posluje. Standard uređuje na koji način subjekt treba objaviti informacije o svojim poslovnim segmentima u godišnjim i financijskim izvještajima tokom godine. Pored toga, on uređuje i zahtjeve za objavljivanje podataka u vezi s proizvodima i uslugama, određenim geografskim područjima i glavnim kupcima. 

 

Godina: