MSFI - 6 Istraživanje i procjena mineralnih resursa

  • dopušta subjektu da izradi računovodstvenu politiku za imovinu za istraživanja i procjenu bez uzimanja u obzir zahtjeva tačaka 11. i 12. MRS-a 8, što subjektima koji usvajaju MSFI 6 omogućuje da nastave primjenjivati računovodstvene politike kojima su se služili prije njegovog usvajanja; 
  • nalaže subjektima koji priznaju imovinu za istraživanje i procjenu da je testiraju na umanjenje vrijednosti kada činjenice i okolnosti ukazuju na to da bi knjigovodstvena vrijednost imovine mogla biti veća od njene nadoknadive vrijednosti; 
  • mijenja priznavanje umanjenja vrijednosti u odnosu na MRS 36, ali umanjenje vrijednosti mjeri u skladu s tim standardom kada se utvrdi.
Godina: