MSFI - 2 Plaćanje temeljeno na dionicama

MSFI 2 određuje financijsko izvještavanje subjekta kada provodi transakcije plaćanja temeljenog na dionicama, uključujući izdavanje opcija na dionice. Konkretno, on od subjekta zahtijeva da u financijskim izvještajima prizna transakcije plaćanja temeljenog na dionicama, uključujući transakcije sa zaposlenicima i drugim stranama koje će biti podmirene gotovinom, drugom imovinom, odnosno vlasničkim instrumentima subjekta. Standard subjektu nalaže da u svojem računu dobiti i gubitka i financijskom stanju prikaže učinke transakcija plaćanja temeljenih na dionicima, uključujući rashode povezane s transakcijama u okviru kojih se dioničke opcije dijele zaposlenicima.

Godina: