MSFI- 15 Prihodi od ugovara s kupcima

MSFI-jem 15 se utvrđuju načela koja subjekt treba primjenjivati kod izvještavanja u pogledu vrste, iznosa, vremenskog okvira i neizvjesnosti prihoda i novčanih tokova koji proizilaze iz ugovora s kupcem. Primjenjujući MSFI 15, subjekt priznaje prihod kako bi prikazao prijenos obećane robe ili usluga kupcima u iznosu koji odražava naknadu na koju očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili usluge. 

U svrhu priznavanja prihoda u skladu sa MSFI-jem 15, subjekt treba provesti sljedećih pet koraka: 

  • identificirati ugovor/e s kupcem; 
  • identificirati obvezu izvršenja u ugovoru. Obveze izvršenja su obećanja o prijenosu određene robe ili usluga na kupca sadržana u ugovorima;
  • odrediti cijenu transakcije. Cijena transakcije je iznos naknade na koju subjekt očekuje da će ostvariti pravo u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga na kupca. Ukoliko je naknada obećana u ugovoru promjenjiva, subjekt mora procijeniti iznos naknade koju očekuje da dobije u zamjenu za prijenos obećane robe ili usluga na kupca; 
  • raspodijeliti cijenu transakcije na pojedinačne obveze izvršenja na osnovu relativne samostalne prodajne cijene za svaku stavku roba ili usluga obećanih u ugovoru; 
  • priznati prihod kada ispuni obvezu izvršenja tako što kupcu prenese obećanu robu ili uslugu (što je kada kupac stekne kontrolu nad tom robom ili uslugom). Obveza izvršenja može biti ispunjena u određenom trenutku (što je obično slučaj kod obećanja da će određena roba biti prenesena na kupca) ili tijekom vremena (što se tipično odnosi na obećani prijenos usluga na kupca). Za obvezu izvršenja koja se ispunjava tijekom vremena, subjekt bira odgovarajuću mjeru napretka kako bi utvrdio koliko prihoda treba priznati kako se obveza izvršenja ispunjava. 
Godina: