MSFI - 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima

MSFI 12 propisuje subjektu objavu informacija koje omogućuju korisnicima njegovih finansijskih izvještaja da procijene: 

  • prirodu njegovih udjela i rizike povezane s njegovim udjelima u zavisnim subjektima, zajedničkim poslovima, pridruženim subjektima ili nekonsolidiranim strukturiranim subjektima; i 
  • učinke tih udjela na njegov finansijski položaj, finansijski rezultat i novčane tokove.
Godina: