MSFI-11 Zajednički aranžmani

MSFI-jem 11 uspostavljaju se principi za finansijsko izvještavanje subjekata koji imaju udio u aranžmanima koji su zajednički kontrolirani (zajednički aranžmani). 

Zajednički aranžman je aranžman u kojem dvije ili više strana imaju zajedničku kontrolu. Zajednička kontrola je ugovorom dogovoreno dijeljenje kontrole nad aranžmanom, koja postoji samo kada odluke o značajnim aktivnostima (tj. aktivnostima koje značajno utiču na povrate aranžmana) zahtijevaju jednoglasan pristanak strana koje dijele kontrolu.

 

Godina: