MRS-8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške

MRS 8 propisuje kriterije za izbor i mijenjanje računovodstvenih politika, kao i za računovodstveni postupak i objavljivanje promjena računovodstvenih politika, promjena računovodstvenih procjena i ispravljanje grešaka. Računovodstvene politike su posebni  principi, osnove, konvencije, pravila i prakse koje subjekt primjenjuje prilikom sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja. Kada se određeni MSFI ili tumačenje standarda izričito primjenjuje na određenu transakciju, drugi događaj ili okolnost, subjekt je dužan primijeniti taj standard

Godina: