MRS-41 Poljoprivreda

MRS-om 41 se određuje računovodstveni tretman biološke imovine tokom njenog rasta, degeneracije, proizvodnje i stvaranja, te kod početnog mjerenja poljoprivrednih proizvoda u trenutku žetve. Standard se ne bavi preradom poljoprivrednih proizvoda nakon žetve, na primjer, pretvaranjem grožđa u vino ili vune u konac. MRS 41 sadrži sljedeće računovodstvene zahtjeve: 

  • plodonosne biljke treba izračunavati u skladu s MRS-om 16; 
  • drugu biološku imovinu treba se mjeriti po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje; 
  • poljoprivredne proizvode u trenutku žetve također treba mjeriti po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje;
  • promjene fer vrijednosti biološke imovine treba uključiti u dobit ili gubitak; i
  • biološku imovinu koja je fizički vezana uz zemlju, kao što je drveće na šumskoj plantaži, treba mjeriti odvojeno od zemlje. 

Fer vrijednost biološke imovine ili poljoprivrednih proizvoda je njihova tržišna cijena umanjena za troškove prodaje. U troškove prodaje spadaju  provizije, nameti i porezi i druga davanja na prijenos. 

MRS 41 se razlikuje od MRS-a 20 kada je riječ o priznavanju državne potpore. Bezuvjetnu državnu potporu vezanu uz biološku imovinu mjerenu po fer vrijednosti umanjenu za troškove prodaje treba priznati kao prihod onda kad nastane potraživanje po osnovi potpore. Uvjetovanu državnu potporu treba priznati kao prihod kada se ispune uvjeti vezani uz nju. 

 

Godina:
Preuzmi datoteku:

MRS 41 Poljoprivreda.rar