MRS-33 Zarade po dionici

MRS 33 se bavi izračunavanjem i prezentacijom zarade po dionici. Primjenjuje se na subjekte čijim se običnim dionicima ili potencijalnim običnim dionicima (kao što su konvertibilni instrumenti, opcije i varanti) trguje na javnom tržištu. Subjekti koji nisu javni a koji se odluče prezentirati zaradu po dionici također se moraju pridržavati ovog standarda.

Subjekt osnovne i razrijeđene zarade po dionici treba prezentirati u izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, pridajući im jednaku važnost. U konsolidiranim finansijskim izvještajima, iznosi zarade po dionici se izračunavaju na osnovu konsolidirane dobiti ili gubitku koji se može pripisati vlasnicima običnih dionica matičnog subjekta. 

Razrjeđivanje je moguće umanjenje zarada po dionici ili uvećanje gubitka po dionici koje je rezultat pretpostavke da su konvertibilni instrumenti zamijenjeni, da su opcije ili varanti iskorišteni ili da su obične dionice emitirane nakon ispunjavanja utvrđenih uvjeta.

Subjekt koji objavljuje i dobit ili gubitak neprekinutog poslovanja, mora prezentirati i osnovne i razrijeđene zarade po dionici za to poslovanje. Pored toga, subjekt koji izvještava o prekinutom poslovanju treba objaviti iznose osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici za prekinuto poslovanje u izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti ili u bilješkama.

MRS 33 propisuje principe utvrđivanja nazivnika (ponderiranog prosječnog broja običnih dionica u opticaju tokom perioda) i brojnika (‘zarade’) kod računanja osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici. 

Na nazivnike koji se koriste prilikom računanja osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici mogu utjecati dionice koje su izdane tijekom godine, dionice koje će biti izdane nakon konverzije konvertibilnog instrumenta, dionice čije izdavanje ili povrat su uvjetovani, dodatna izdavanja, raspodjela i konsolidacija dionica, korištenja opcija i varanta, ugovori koji se mogu podmiriti dionicama, te ugovori koji zahtijevaju da subjekt ponovo otkupi vlastite dionice (upisane prodajne opcije). 

Financijski izvještaj za razdoblje u tijeku godine je izvještaj koji sadrži potpuni set financijskih izvještaja ili set skraćenih financijskih izvještaja za razdoblje kraće od jedne financijske godine. MRS 34 ne određuje koji subjekti su dužni objavljivati takve izvještaje i to u pravilu zakonima i drugim propisima uređuju nadležne vlasti. MRS 34 se primjenjuje ako subjekt koji koristi MSFI-jeve kod izrade godišnjih financijskih izvještaja objavi financijski izvještaj za razdoblje u toku godine koji nalaže poštivanje MSFI-jeva.

Godina:
Preuzmi datoteku:

MRS 33 Zarade po dionici.rar