MRS-29 Finansijsko izvještavanje u hiperinflacionim privredama

MRS 29 trebaju primjenjivati svi subjekti čija funkcionalna valuta je valuta hiperinflacijske privrede. 

Na hiperinflaciju ukazuju faktori poput cijene, kamatne stope i plaće povezanih s indeksom cijena, te kumulativna stopa inflacije u periodu od tri godine koja se približava ili prelazi 100 posto.

U uslovima hiperinflacije, finansijski izvještaji, uključujući uporedne podatke, moraju se izraziti u jedinicama funkcionalne valute koja je važila na kraju izvještajnog perioda. Prepravljanje u jedinice valute koja važi u datom trenutku vrši se pomoću promjene općeg indeksa cijena. Dobitak ili gubitak od neto monetarnog položaja mora se uključiti u dobit ili gubitak za period i odvojeno objaviti.

Subjekt je dužan objaviti činjenicu da su finansijski izvještaji prepravljeni, indeks cijena koji je koristio kod prepravljanja i jesu li finansijski izvještaji zasnovani na pristupu historijskog troška ili na pristupu tekućeg troška. 

Subjekt svoje rezultate i finansijski položaj mora mjeriti u funkcionalnoj valuti, ali nakon prepravljanja, finansijski izvještaji se mogu prezentirati u bilo kojoj valuti kroz prevođenje rezultata i finansijskog položaja u skladu s MRS-om 21.

Godina: