MRS-27 Odvojeni finansijski izvještaji

MRS 27 propisuje zahtjeve računovodstvenog iskazivanja i objavljivanja za ulaganja u zavisne subjekte, zajedničke poduhvate i pridružene subjekte kada subjekt izabere ili je, u skladu s lokalnim propisima, dužan da prezentira odvojene finansijske izvještaje.

Odvojeni finansijski izvještaji su izvještaji koji se prezentiraju kao dodatak konsolidiranim finansijskim izvještajima. 

Odvojene finansijske izvještaje može izrađivati matica ili sam zavisni subjekt. U njima ulagač iskazuje ulaganja u zavisne subjekte, zajedničke poduhvate ili pridružene subjekte po trošku, u skladu s MSFI-jem 9, ili primjenom metode udjela kako je opisano u MRS-u 28. 

 

Godina: